Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że na terenie gminy Gniewoszów w 2012r. do badań na obecność włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików oraz do badań poubojowych mięsa zwierząt poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych zwierząt łownych zostali wyznaczeni następujący lekarze weterynarii:Lek. wet. Andrzej Baran, ul. Puławska 5, 26-920 Gniewoszów.W/w wyznaczenia dotyczą badań mięsa przeznaczonego na użytek własny.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicachlek. wet. Stanisław JaroszyńskiPodstawa prawna: § 7 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 1370).