W trakcie sesji nie zabrakło również spraw związanych z działaniem gminy, ustalono również wysokość diet dla przewodniczących, wiceprzewodniczących, radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy na rok 2012.Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra podsumował czteroletnią kadencję obecnego sejmu, opowiedział o sposobie jego funkcjonowania,udzielał również wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania przez radnych oraz sołtysów. W czasie trwania sesji wręczono wyróżnienia dla zasłużonych dla rolnictwa wyróżnień nadanych przez Ministra Rolnictwa oraz Wójta Gminy Roberta Kowalczyka. Wśród wyróżnionych znalazł się Wiesław Nagadowski z Bąkowca, Jerzy Gnyś z Garbatki-Dziewiątki, Urszula Basaj z miejscowości Molędy. Jednym z ważniejszych punktów sesji było przedłożenie informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.Jak poinformowała Pani Skarbnik Urzędu Gminy Garbatki-Letnisko  Marianna Krześniak   pierwsze półrocze zamknęło się  nadwyżką budżetową w wysokości 844 355,29 zł.Jak wyglądał przebieg XI Sesji Rady Gminy Garbatki-Letnisko można zobaczyć w materiale wideo.

 


//