W miniony piątek 14 października w gminnej świetlicy odbyła się już XII sesja Rady Gminy. Najważniejszymi punktami tych obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego teren działek obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko „Północ”, który został zatwierdzony jednogłośnie. Radni w czasie sesji wyrazili również zgodę na dzierżawę w trybie bezprzetargowym obecnemu dzierżawcy „Polanki” Panu Bogdanowi Tomali na okres do lat dwudziestu. Jak wyglądał przebieg XII Sesji Rady Gminy Garbatki-Letnisko można zobaczyć w materiale wideo.


flowplayer(„player”, „jscripts/flow_player/flowplayer-3.2.7.swf”);