Uczniów, opiekunów, rodziców i jury przywitała dyrektorka szkoły, pani Agnieszka Babańca, która zaznaczyła, że nasze przedsięwzięcie od początku było wspierane przez władze samorządowe, zarówno finansowo, jak i poprzez objęcie patronatem. Patronat nad konkursem sprawują Wójt Gminy Garbatka-Letnisko oraz Starosta Powiatu Kozienickiego. Dodała, że rangę konkursu podniósł także patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaś od 2020 roku nasz konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje od wielu lat Telewizja „Nasz Powiat”, a od niedawna możemy liczyć także na wsparcie Mazowieckiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Pani Agnieszka Babańca wspomniała również, że pomysłodawczynią i inicjatorką konkursu była pani Teresa Bęczkowska, ówczesna dyrektorka naszej placówki, a kolejni dyrektorzy kontynuowali tę ważną inicjatywę. Inaugurując konkurs pani dyrektor życzyła wszystkim uczestnikom wspaniałych występów. Do życzeń powodzenia podczas rywalizacji dołączyła się także wicedyrektor szkoły pani Monika Bernacik.

 

Historię konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się 5 kwietnia 2002 r., przybliżyła zebranym prowadząca, pani Renata Maj. Na konkurs przyjechali wtedy uczniowie z 10 placówek oświatowych, mieliśmy w sumie 46 uczestników (po 3 uczestników z każdej placówki w 3 kategoriach). Przez lata regulamin konkursu ulegał zmianom: wprowadziliśmy zasadę, że szkoła lub przedszkole może zgłosić po 1 uczestniku w każdej kategorii wiekowej, a po reformie oświaty dodaliśmy kategorię IV dla uczniów klas VII-VIII. Jednak cele i założenia konkursu pozostały zawsze takie same: kształtowanie wśród dzieci uczuć patriotycznych i więzi z krajem ojczystym, rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego, promocja gminy poprzez ukazanie osiągnięć dzieci i młodzieży szkolnej, uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, pomnażanie dziedzictwa kulturowego, promocja i szerzenie tradycji walk niepodległościowych gminy, kształtowanie dbałości o kulturę słowa.

 

W 2020 roku konkurs był przygotowany, ale nie odbył się ze względu na pandemię. W 2021 roku zaś przeprowadziliśmy go w formule zdalnej. W tym roku mogliśmy powrócić do tradycyjnych prezentacji i gościć u siebie zarówno szkoły, które przyjeżdżają do nas od lat, jak i nowe placówki. Zarys historii konkursu został wzbogacony o prezentację przygotowaną przez panią Annę Rutkę i panią Monikę Rodakowską.

 

Następnie o zabranie głosu została poproszona pani Teresa Bęczkowska, pomysłodawczyni oraz honorowy członek jury. Opowiedziała zebranym o początkach związanych z konkursem, którego brakowało w naszym rejonie: wśród konkursów recytatorskich organizowanych w okolicy nie było takiego, który propagowałby polską poezję patriotyczną. W naszej szkole, noszącej w tamtym czasie imię Partyzantów Ziemi Kozienickiej  konkurs był częścią obchodów Dni Patrona Szkoły. Pierwsza edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, dlatego też był on kontynuowany z powodzeniem przez kolejnych 20 lat.

 

Krótki program artystyczni zaprezentowali wokaliści: Marlena Maj, Maja Pochyliska oraz Wojciech Garczyna, zaś na skrzypcach zagrała Anna Kamińska. Uczniów przygotował pan Tomasz Kubiak.

 

Po części wstępnej rozpoczęły się prezentacje konkursowe. Do konkursu zostało zgłoszonych tym razem 39 recytatorów reprezentujących 17 szkół i przedszkoli z powiatu kozienickiego oraz sąsiednich powiatów. Przyjechali do nas uczniowie z Głowaczowa, Bogucina, Suskowoli, Słupicy, Baryczy, Kozienic, Garbatki-Letnisko, Starych Słowik, Zwolenia, Gniewoszowa, Wysokiego Koła, Laski,  Janikowa, Grabówa nad Pilicą i Sieciechowa. Ich prezentacje oceniało powołane przez organizatorów jury w składzie:

 

pani Teresa Bęczkowska – przewodnicząca, honorowy członek jury;

pani Maria Dziedzicka – członek jury, autorka „Kroniki Garbatki”;

pani Elżbieta Dziedzicka- członek jury, polonistka, miłośniczka historii Garbatki;

pani Adrianna Grych- członek jury, reprezentująca Starostę Powiatu Kozienickiego;

pani Barbara Maciąg – członek jury; nauczyciel konsultant MSCDN w Radomiu;

pani Małgorzata Markowska- członek jury, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko;

pani Dorota Ziarkowska- członek jury, reprezentującą Radę Gminy Garbatka-Letnisko.

 

Poziom konkursu, jak co roku, był bardzo wysoki. Recytatorzy pięknie interpretowali różnorodne utwory i wspaniale prezentowali się na scenie. Jury wysłuchało z uwagą deklamacji i wyłoniło następujących zwycięzców:

 

w kategorii I (przedszkola):

I miejsce – Aleksander Borowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

II miejsce – Józef Rutka z Publicznego Przedszkola nr 4 w Kozienicach

III miejsce – Anastazja Rzeszut z Publicznego Przedszkola w Suskowoli

 

w kategorii II (klasy I-III)

I miejsce – Szymon Seremak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie

II miejsce – Marta Stępień z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

III miejsce – Jakub Chołuj z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach

 

w kategorii III (klasy IV-VI)

I miejsce – Stanisław Zając z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Słupicy

II miejsce – Bartłomiej Liberadzki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego w Baryczy

III miejsce – Patrycja Stańczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą

 

w kategorii IV (klasy VII-VIII)

I miejsce – Natalia Pogoda z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą

II miejsce – Julia Szewczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

III miejsce – Oliwia Wieczorek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach.

 

Oprócz nagród i dyplomów dla zwycięzców przygotowaliśmy także dyplomy i upominki za udział w konkursie, by tak jak co roku nikt nie wyjechał od nas z pustymi rękami. Nagrody dodatkowe – wieczne pióra dla zwycięzców w najstarszych kategoriach wiekowych ufundowała Wójt Gminy Garbatka-Letnisko pani Teresa Fryszkiewicz. Nie mogła być ona z uczestnikami osobiście, ale przekazała gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

 

Wszystkim recytatorom i ich opiekunom dziękujemy za przybycie i serdecznie gratulujemy pięknych występów. Konkursowe recytacje można obejrzeć na stronie Telewizji „Nasz Powiat”.

 

Konkurs, organizowany przez dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko, został przygotowany przez zespół nauczycieli: Annę Rutkę, Beatę Maciąg, Mariolę Nowakowską, Renatę Maj, Monikę Rodakowską, Agatę Styczyńską oraz Tomasza Kubiaka.

Anna Rutka

Beata Maciąg