W trakcie sesji podjęto min. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko, uchwałę w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2012, podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Część pierwsza


//

Sprawozdanie Wójta Roberta Kowalczyka z prac między sesjami


//