Prócz głosowania nad absolutorium radni wysłuchali obszernego sprawozdania Wójta  z prac między sesjami, zadano szereg pytań dotyczących oczyszczalni ścieków. Na wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi. Więcej w relacjach wideo.Na prośbę naszych mieszkańców oraz radnych sesje zostały podzielone tematycznie. Istnieje również możliwość odtwarzania materiału od dowolnego miejsca.

 

XXVIII sesja Rady Gminy Garbatki-Letnisko – Interpelacje i zapytania

 

 

 

XXVIII sesja Rady Gminy Garbatki-Letnisko – Sprawy różne

 

 

 

XXVIII sesja Rady Gminy Garbatki-Letnisko – cz1

 

 

 

XXVIII sesja Rady Gminy Garbatki-Letnisko – cz2 (sprawozdanie Wójta z prac między sesjami).