Po raz kolejny przekonaliśmy się, że polska scena bluesowa prężnie działa również w Garbatce-Letnisku i choć jej rozkwit na ziemi polskiej datowany jest na koniec lat 70-tych, to do dziś cieszy się dużym uznaniem wśród słuchaczy i dalej zbiera muzyczne żniwo wśród artystów, którym w duszy blues gra.

 

fot. Magdalena Rzeczkowska

fot. Magdalena Rzeczkowska

 

              A gra zdecydowanie głośno i rytmicznie dzięki muzykom ze Stowarzyszenia Muzyk.com oraz zespołowi Power Blues 40 plus, którzy byli gwiazdami pierwszego spotkania pod nazwą „Garbatka-BLUES-Letnisko”. Impreza rozpoczęła się o godz. 17.00 uroczystym otwarciem dokonanym przez: Mariana Plażuka – prezesa Stowarzyszenia Muzyk.com, Teresę Fryszkiewicz – wójt gminy Garbatki-Letniska, Włodzimierza Mazura – przewodniczącego rady gminy oraz Irenę Bielawską – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. Po części oficjalnej nastąpiło to, na co czekali nie tylko muzycy, ale i licznie przybyli słuchacze-spora dawka starego, dobrego bluesa.

fot. Magdalena Rzeczkowska

 fot. Magdalena Rzeczkowska           

To wszystko dzięki Panu Marianowi Plażukowi – prezesowi stowarzyszenia Muzyk.com. To on wyszedł z inicjatywą zaszczepienia w mieszkańcach gminy zainteresowania klasykiem muzycznego gatunku. A dzięki współpracy z wójt – Teresą Fryszkiewicz oraz prezes stowarzyszenia LGD – Ireną Bielawską, które wsparły to wydarzenie, upatrujemy nadziei na kontynuację bluesowych spotkań na „Polance”.

fot. Magdalena Rzeczkowska

   fot. Magdalena Rzeczkowska