Za nami zebrania sołeckie, wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Poznaliśmy już nazwiska wszystkich Sołtysów w Gminie Garbatka-Letnisko.

W 3 sołectwach swoją funkcję w dalszym ciągu będą kontynuować dotychczasowi sołtysi,  natomiast w kolejnych 5 sołectwach nastąpiła zmiana.

Wybory sołtysów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem co przełożyło się na wysoką frekwencję.

Jedynie Sołectwo Anielin nadal pozostaje bez Sołtysa z uwagi na brak osób chętnych do sprawowania powyższej funkcji.

Poniżej przedstawiamy wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w naszej gminie na kolejną  kadencję 2024 -2029.

Sołectwo Bąkowiec

Sołtys  Iwona Olszowiec

Rada Sołecka : Elżbieta Latos – Przewodnicząca, Wiesław Basaj, Janusz Stachurski

Sołectwo Bogucin

Sołtys   Izabela Gola

Rada Sołecka : Weronika Krakowiak -Przewodnicząca, Artur Babańca, Anna Kozak

Sołectwo Brzustów

Sołtys  Zbigniew Wdowiak

Rada Sołecka:  Dorota Ziemka – Przewodnicząca, Krystyna Olejarz, Bartosz Wdowiak

Sołectwo Garbatka Długa i Garbatka Nowa

Sołtys   Małgorzata Guzińska

Rada Sołecka: Maja Zbrożyna– Przewodnicząca, Katarzyna Kęska, Patrycja Sobieszek

Sołectwo Garbatka-Letnisko

Sołtys   Jadwiga Kutyła

Rada Sołecka: Małgorzata Jankowiak – Przewodnicząca, Krzysztof Bernacik, Krystyna Peterson

Sołectwo Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka

Sołtys   Grażyna Otarkowska

Rada Sołecka: Iwona Drachal – Przewodnicząca, Anna Banaś, Stanisław Ociesa

Sołectwo Molendy

Sołtys   Wojciech Walczyk

Rada Sołecka: Ala Kowalczyk – Przewodnicząca, Urszula Basaj, Janina Krawczyk

Sołectwo Ponikwa

Sołtys   Monika Krawczyk

Rada Sołecka: Ewa Mojsiuszko – Przewodnicząca, Marcin Urbaniak, Dawid Warchoł

 

Gratulujemy wszystkim wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich.

Życzymy skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnych społeczności i satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.