Tańczyli, śpiewali karaoke, a ponieważ jest to wieczór magii mogli sobie również powróżyć.
Dawniej andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci i tak było w świetlicy wróżyły sobie zarówno dziewczyny jak i chłopcy.Regina Kobylska