(Prezentacja fragmentów filmowych wersji operetki)w dniu 27 listopada 2012 r. w lokalu Gminnej Świetlicy o godzinie 17.00. Spotkanie poprowadzi Pan Mirosław Biedruna.