W celu bezpieczeństwa zostały wyznaczone bojami strefy kąpielowe. Białe boje ograniczają teren brodzika dla najmłodszych, a czerwone tor dla nieumiejących pływać. Wszystkich plażowiczów prosimy o stosowanie się do zapisów regulaminu oraz poleceń ratownika. Przypominamy również o zachowaniu rozwagi i zasad bezpieczeństwa wynikających trwającej pandemii koronawirusa SARS-COV-2.

W załączeniu znajduje się bieżąca ocena jakości wody wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

 

Wyniki badań wody