Koszt badania wynosi 35 zł, pacjent po badaniu otrzymuje wynik do ręki. Zapisy rejestracja SPZOZ tel. 48 621 00 27