W ostatnim czasie zauważono, że śmieci nadal są nagminnie porzucane w przypadkowych miejscach tworząc tzw. „dzikie wysypiska”.Likwidacja dzikich wysypisk wymaga bliskiej współpracy władz samorządowych i całej społeczności lokalnej. Wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych wynika nie tylko ze starych przyzwyczajeń, ale jest przejawem braku kultury.Dlatego prosimy aby informować Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy tel. 48 6210103 lub policję o osobach, które zaśmiecają otaczające nas lasy, skwery i inne miejsca. Wszelkie przekazane informacje przyczynią się do dalszych wspólnych działań zmierzających do poprawy stanu otaczającego nas  wszystkich środowiska naturalnego.