Mistrzostwa odbędą się w Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko w dniach 19.10.2012r.  (piątek) od godz. 17.00 i  20.10.2012r. (sobota) od godz. 11.00.Celem turnieju jest wyłonienie Indywidualnego Szachowego Mistrza gminy Garbatki-Letnisko oraz popularyzacja szachów wśród mieszkańców gminy.

 

1. CEL I ZAKRES TURNIEJU.a) Turniej ma na celu wyłonienie Indywidualnego Szachowego Mistrza gminy Garbatki-Letnisko.b) Popularyzację szachów wśród mieszkańców gminy.  2. DATA I MIEJSCE   ROZGRYWEK.Turniej rozgrywany będzie w Gminnej Świetlicy w Garbatce-Letnisko. Jako dni turniejowe ustala się:  19.10.2012r.  (piątek) od godz. 17.00 i  20.10.2012r. (sobota) od godz. 11.00.  W piątek rozegrane zostaną 4 rundy w sobotę 5 rund. Zawodnicy przystępujący do gry nie wnoszą wpisowego.3. ORGANIZATOR   TURNIEJU.Organizatorem turnieju jest:  Wójt Gminy i Gminna Świetlica w Garbatce-Letnisko.4. WARUNKI UCZESTNICTWA a)W Turnieju uczestniczyć mogą  wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie gminy Garbatka-Letnisko  po uprzednim zgłoszeniu.b) Ilość uczestników jest ograniczona do 20 osób w związku z czym o starcie decyduje   kolejność zgłoszeń, których dokonać można w Gminnej Świetlicy. c) Zgłoszenie do turnieju równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.d) W turnieju nie ma ograniczeń wiekowych5. SYSTEM ROZGRYWEK.Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund lub systemem kołowym „każdy z każdym” o ile do turnieju nie przystąpi więcej niż 10 osób. Tempo gry wynosi 30 minut na partię dla każdego z zawodników.O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów ( wygrana – 1 pkt., remis – 0,5 pkt., porażka – 0 pkt.) a w przypadku równej ich ilości o kolejności decydują punktacje dodatkowe.Kojarzenia przeprowadzane będą przy pomocy komputerowego programu sędziowskiego Chess Arbiter.6. SĘDZIA TURNIEJU.Sędzią turnieju będzie sędzia klasy okręgowej Pan Andrzej Kania, którego decyzje nie podlegają zaskarżeniu.

7. PRZEPISY PORZĄDKOWE.a)Zgodnie z art. 6.7. Kodeksu Szachowego każdy zawodnik, który pojawi się na sali gry  z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji przegrywa partię.b)Zawodnicy przystępujący do turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.c)Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie o których musi poinformować przed rozpoczęciem rozgrywek.d)Sprzęt do gry zapewnia organizator zjazdu. e)Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują rodzice lub opiekunowie.5. NAGRODY.Zwycięzca turnieju nagrodzony zostanie Pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.8. PRZEPISY.W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym z 2002 roku wraz ze wszelkimi uzupełnieniami wprowadzonymi do 2012 roku.