Wspólne zabawy sprawiają dzieciom wiele radości. Dzieci śpiewają, bawią się przy muzyce, malują i rysują, ale też uczą się dobrych manier i dobrego współdziałania w grupie.