Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców. Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k. Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm smogu, wybieraj opał dobrej jakości!