W hali sportowej pożegnaliśmy nie tylko absolwentów, ale też nauczycieli i pracowników administracji, którzy odchodzą na emeryturę: p. Irenę Cieloch p. Danutę Fałek, p. Elżbietę Mazur, p. Danutę Pawlik, p. Danutę Janigę – Witkowską, p. Grażynę Kalembkiewicz, p. Wiesławę Kołdej, p. Mariolę Nowakowską, p. Joannę Sałek. Specjalnie dla nich została przygotowana Gala Orłów Edukacji, podczas której wręczone zostały pamiątkowe nagrody przyznane między innymi w kategoriach: „Talent Wszechstronny”, „Pogromca Wirusów” czy „Strażnik Poprawnej Polszczyzny i Znawca Czasów Minionych”. Wzruszenie udzieliło się nie tylko odchodzącym, ale też wszystkim obecnym na sali uczniom i gościom.

W części oficjalnej Wójt Gminy pani Teresa Fryszkiewicz wręczyła Stypendia Wójta. Oto uczniowie, którzy osiągnęli w mijającym roku szkolnym średnią ocen co najmniej 5,00 i wzorowe zachowanie:  Ada Zawłocka, Antonina Sobkiewicz, Agnieszka Waszkiewicz, Wiktoria Węsierska, Karolina Sekuła, Maja Urbaniak, Zofia Brudzyńska, Maja Pochylska, Wiktoria Hołuj, Kacper Kopczyński, Michał Olejarz, Jakub Zawłocki, Julia Pomarańska i Malwina Sosnowska.

Pani Dyrektor Agnieszka Babańca i Pani Wicedyrektor Monika Bernacik przekazały 27 uczniom Stypendia Dyrektora. Wręczono też Listy Gratulacyjne w dowód uznania i szacunku dla rodziców za wychowanie, osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz godne zachowanie ich dzieci i Podziękowania dla rodziców, którzy w ciągu ośmiu lat aktywnie współpracowali z wychowawcami i dyrekcją, służyli radą i pomocą w organizowaniu klasowego i szkolnego życia.

Nagrody otrzymali uczniowie klas 4-8, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 i bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania, przyznano specjalną nagrodę za największy przyrost średniej dla Oliwii Gołdy oraz wyróżniono za wyjątkową kulturę i takt Julię Pomarańską. Książkowe upominki otrzymali również uczniowie z Ukrainy, którzy uczęszczali do naszej szkoły.

O oprawę muzyczną zadbali pani Agata Styczyńska i pan Tomasz Kubiak, a o dekorację – panie Renata Strzałkowska – Jędrasek i Agata Styczyńska.

Po uroczystości wszyscy uczniowie udali się do sal na spotkania z wychowawcami; po przypomnieniu o zasadach bhp otrzymali świadectwa i pożegnali się ze swoimi nauczycielami. Podobno w klasach ósmych nie obyło się bez łez wzruszenia.

 

 

 

Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!

 

                                                                                                                      Agnieszka Rygiel