Stacja Uzdatniania Wody, z której dystrybuowana jest woda do wszystkich zakątków naszej Gminy, została uruchomiona w 1991 roku, dlatego tak ważne jest aby obiekt ten był utrzymywany w jak najlepszym stanie technicznym.

Wobec tego Gmina, w okresie ostatniej dekady, poczyniła wiele zabiegów:

  • w roku 2012 dokonano wymiany złóż filtracyjnych oraz wymiany i konserwacji urządzeń,
  • w roku 2016 dokonano chemicznego czyszczenia filtra studni awaryjnej, znajdującej się na terenie Stacji,
  • w roku 2019 zakupiono i zamontowano nowe pompy głębinowe,
  • w roku 2020 wywiercona została nowa studnia głębinową, której pokłady wody
    są w stanie zaspokoić całkowite zapotrzebowanie mieszkańców naszej Gminy.

Gruntowna modernizacja Stacji Uzdatniania Wody rozpoczęła się w II półroczu 2022 roku.
W pierwszej kolejność pracowano nad wymianą układu technologicznego wody przy równoległej pracy istniejącego obiektu, po to by w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko braku możliwości dostaw wody do gospodarstw domowych. Prace te zakończyły się pomyślnie, a w naszych kranach płynie woda, która przeszła proces uzdatniania w nowych urządzeniach.

Ponadto w obiekcie dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 100KW. Jest on niezbędny do dystrybucji wody w przypadku braku zasilania, które często zanika podczas anomalii pogodowych, a te coraz częściej się pojawiają na naszym terenie.

Cały obiekt stacji został objęty monitoringiem. W tym celu zamontowano 6 kamer w budynku Stacji oraz 6 kamer na zewnątrz.

Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, poprzez wykonanie z kostki brukowej dojść i dojazdu
do obiektu.

Wykonawcą inwestycji była firma Benerat i Syn Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Spółka cywilna Benerat Maciej i Benerat Wojciech. Nad prawidłowością wykonania robót czuwali inspektorzy: Pan Grzegorza Urbanelisa – branża sanitarno – technologiczna, Pan Ireneusza Sadowskiego – branża konstrukcyjno-budowlana oraz Pan Jerzego Kostyło – branża elektryczna. Reprezentantem z ramienia Gminy był Pan Sławomir Kowalski, pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, udzielający cennych rad i informacji, za co serdecznie dziękujemy.

Dnia 4 września br. dokonano końcowego odbioru inwestycji.

Wartość inwestycji opiewała na kwotę ponad 3 mln. zł, z czego 1,8 mln zł to środki rządowe
z tzw. „Polskiego Ładu”.

To nie koniec przedsięwzięć na Stacji Uzdatniania Wody, bowiem 16.05.2023r. podpisaliśmy umowę na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w ramach której zostanie położone nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej. Na ten cel Gmina również otrzymała dofinansowanie ze środków „Polski Ład”.