,,Zakup motopompy do celów ratowniczych na potrzeby OSP Garbatka-Letnisko dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13.212,00zł’’