W dniu 29 kwietnia 2024r. w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko Wójt -Teresa Fryszkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Mieczyńskiej podpisała umowę z Firmą JT MOTORS Sp z o.o. ze Stanisławowa Pierwszego na zakup quada wraz z przyczepą transportową i pługiem. Zakupiony pojazd pozwoli dotrzeć do miejsc trudno dostępnych i będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczych oraz w poszukiwaniach zaginionych osób.

Całkowita wartość realizacji zadania inwestycyjnego 190 000,00 zł z czego  76 000,00 zł to pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a pozostała kwota to środki własne Gminy .