W PROGRAMIE:15 -16 PAŹDZIERNIKA – XX  MARSZ SZLAKIEM WALK LEGIONÓW POLSKICH      RADOM – PIONKI – ŻYTKOWICE16  PAŹDZIERNIKA12.00 – POLOWA  MSZA  ŚW. POD MAUZOLEUM LEGIONISTÓW W ŻYTKOWICACH13.00 – APEL  POLEGŁYCH  Z  ODDANIEM  SALW  HONOROWYCH14.30 – NA  POLACH  WSI  BRZUSTÓW  REKONSTRUKCJA BITWY  POD ANIELINEM – LASKAMI 16.00 – WSPÓLNE  OGNISKO