Zapraszamy również młodzież i dorosłych na kurs tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywałyby się jeden raz w tygodniu od miesiąca października. Odpłatność od jednej osoby wynosi 25,- za miesiąc tj. za cztery godziny zajęć.