Inwestycja będzie miała na celu poprawę infrastruktury sportowej w Gminie Garbatka-Letnisko oraz warunków treningowych dla uczniów szkół gminnych, sportowców oraz mieszkańców.Wszystkie zainteresowane inwestycją osoby zapraszamy na przedstawienie swojej opinii i uwag poprzez udział w spotkaniu informacyjnym z Wójtem Gminy Garbatka-Letnisko – Robertem Kowalczykiem, które odbędzie się w siedzibie tutejszego Urzędu 14 marca 2017 roku o godzinie 13:00 lub poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.garbatkaletnisko.pl. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko (pok.11) lub przesłać na adres: [email protected] do dnia 21.03.2017 r.

 

 

Załączniki:

Ankieta.pdf

Garbatkaprojektkolor1.pdf

Garbatkaprojektkolor2.pdf

ZarzadzenieNr252017.pdf