Informacje i zapisy w Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce przy ul. Kochanowskiego 135, Tel 48 62 10 154.