Uprzejmie informuję, że dnia 04 lipca 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się III Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Garbatka-Letnisko IX kadencji.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
  5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marcin Tomaszewski