Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne Stowarzyszenia, mieszkańców gminy Garbatka – Letnisko oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy przy OSP, ul. Kochanowskiego 135, 

w dniu 09 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00

W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Garbatka – Letnisko oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Połączenie sił i wspólna praca, to początek wspólnego sukcesu w nowej perspektywie finansowej  PROW 2021-2027.

 

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka”, jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Prosimy również o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb Państwa gminy. Na jej podstawie określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania, które będziemy realizować w nowym okresie programowania PROW 2021 – 2027. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mailowy biura LGD „Puszcza Kozienicka”: [email protected].

Ankieta jest również dostępna na naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl              w zakładce: PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

 

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Z wyrazami szacunku Irena Bielawska – Prezes Zarządu

 

 

Do pobrania:

Ankieta