Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur