Uprzejmie informuję, że dnia 17 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się LV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego sporządzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

         /-/ Włodzimierz Mazur