REGULAMIN I. Organizatorzy

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”II. Termin i miejsceTurniej rozpocznie się w dniu 25.02.2012 r. (sobota) o godz. 930 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz 2III. WeryfikacjaZgłoszenia do zawodów w godz. 930 – 1000 w dniu zawodów.Zawodnicy powinni posiadać strój sportowy, (rakietki do tenisa stołowego zapewniają organizatorzy).IV. UczestnictwoW zawodach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko, bez limitu wieku. Przewidziano dwie kategorie: kobiety i mężczyźni.Prawo startu mają wyłącznie mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko.V. Nagrody Puchary za I miejscaDyplomy i nagrody za miejsca I-IIIVI. Sposób przeprowadzenia turniejuSystem rozgrywek określa w dniu zawodów organizatorW sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizatorOrganizator nie ubezpiecza uczestników zawodówVII. Kontakt486210016