2.  Komisji Gospodarki Gminy i Finansóww dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00w budynku byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko