Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko.4. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Ponaglenia z dnia 4 sierpnia 2022 r.5. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur