Wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku zapraszają na Wieczornicę z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wieczornica odbędzie się 10 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w budynku Gminnej Hali Sportowej.

Zapraszamy