Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady /-/ Włodzimierz Mazur