Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia.4. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Garbatka-Letnisko.7. Zamknięcie obrad.Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).Przewodniczący Rady /-/ Włodzimierz Mazur