Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Krypianka (Brzeźniczka) oraz określenie sezonu kąpielowego dla tego miejsca. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia i przebiegu drogi na terenie miejscowości Garbatka-Zbyczyn, gmina Garbatka-Letnisko do kategorii dróg gminnych.5.Zamknięcie obrad.

                                                     Przewodniczący Rady                                                     Włodzimierz Mazur