Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko.4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.5.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur