Zapraszamy wszystkich już 4 września o godz. 11.00 na teren GOW „POLANKA”. Dla pierwszych 15 osób niespodzianka w postaci książki z pieczęcią Narodowego Czytania. Prosimy również o przyniesienie własnych egzemplarzy książek, ponieważ będzie można je ostemplować okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.

Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas spotkania.