Harmonogram terminów spotkań:

 

Lp.

Sołectwo

Data i godz.

Miejsce zebrania

1

Bąkowiec

02.09.2012 r. godz. 10.00

(niedziela)

W budynku byłej PSP w Bąkowcu

2

Bogucin

12.08.2012 r.

godz. 16.00

(niedziela)

PSP Bogucin

3

Garbatka Długa

Garbatka Nowa

02.09.2012r. godz. 15.00

(niedziela)

Remiza OSP Garbatka Nowa

4

Garbatka – Zbyczyn

Garbatka – Dziewiątka

02.09.2012r. godz. 12.00

(niedziela)

Garbatka-Zbyczyn 29A

(mieszkanie Sołtysa)

5

Molendy

02.09.2012r. godz. 17.00

(niedziela)

Molendy 29 (mieszkanie Sołtysa)

6

Ponikwa

08.09.2012r. godz. 17.30

(sobota)

OSP Ponikwa ( altanka )

7

Anielin

12.08.2012r. godz. 18.00

(niedziela)

Anielin 23

(mieszkanie Sołtysa)

8

Garbatka-Letnisko

08.09.2012r. godz. 15.00

(sobota)

Gminna Świetlica

9

Brzustów

29.07.2012r.

(niedziela)

Brzustów 22 ( mieszkanie Radnego Zbigniewa Wdowiaka)

 

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

/- / mgr Robert Kowalczyk