Porządek  spotkania1. Wystąpienie Pana Wójta Roberta Kowalczyka  na temat aktualnej sytuacji w Gminie Garbatka-Letnisko.2. Wystąpienie Pani Sekretarz Aleksandry Popis-Stępień dotyczące spojrzenia na promocję Gminy Garbatka-Letnisko.3. Przedstawienie przez Panią Beatę Kowalik struktury podatkowej oraz nowe propozycje w Gminie Garbatka-Letnisko.4.  Sprawy różne. Z poważaniem /-/ mgr Robert Kowalczyk