Sesja odbędzie się w  lokalu Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisku.

Komisarz Wyborczy ww Postanowieniem ustalił następujący porządek obrad:1.Otwarcie sesji.2.Złożenie ślubowania przez radnych.3.Złożenie ślubowania przez Wójta.4.Wybór Przewodniczącego Rady.Wójt/-/ mgr Robert Kowalczyk