Zarząd Wspólnoty Gruntowej Wsi Brzustów zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2015 r. /sobota/ o godz. 1700 w Brzustowie nr 22  odbędzie sięOgólne Walne Zabranie Członków Wspólnoty Gruntowej wsi Brzustów.

 

Celem zebrania będzie dokonanie wyboru Zarządu Wspólnoty i Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze Statutem Wspólnoty Gruntowej

w zebraniu w I terminie winno uczestniczyć ½ uprawnionych tj. 25 udziałowców

W przypadku niskiej frekwencji wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbędą się

W II terminie w dniu 12 grudnia 2015 r. o godz. 1730 w Brzustowie nr 22/mieszkanie P. Zbigniewa Wdowiaka/

bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu.

Zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniu.

 

(-) Zarząd Wspólnoty Gruntowej

Wsi Brzustów