Gmina Garbatka-Letnisko zawiadamia o unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Bogucinie, Gmina Garbatka-Letnisko”. 

 

 

Uzasadnienie  

W przedmiotowym postępowaniu, W wymaganym terminie do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko nie wpłynęła  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

 

 

Sporządziła:

MW/MW