Zapisów można dokonywać w Gminnej Świetlicy /osobiście/ lub telefonicznie tel. 48/ 6210154