OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, iż od listopada 2023r. w każdy ostatni wtorek miesiąca będzie prowadzona zbiórka popiołu sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Spacerowa 2A pod numerem telefonu 48 62 10 103 lub 606 130 102.

 

Jednocześnie przypominamy, że w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 12.00 czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bąkowcu (teren oczyszczalni ścieków), na który we własnym zakresie można dostarczyć popiół.

 

                  Wójt                 

/-/ Teresa Fryszkiewicz