Gmina Garbatka-Letnisko w dniu 2 kwietnia br. złożyła wniosek na kwotę 60 000 zł na sfinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusem i mobilnym internetem dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

– Notebooki zostały już przekazane do naszych szkół i trafią one do uczniów, którzy będą mogli już bez przeszkód brać udział w zdalnym nauczaniu. – mówi wójt Teresa Fryszkiewicz

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zakupione laptopy rozdysponowane będą do szkół podstawowych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. Dyrektorzy rozdysponują urządzenia między najbardziej potrzebujących uczniów.

 

Program ZDALNA SZKOŁA realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.