Mszę odprawił ks. biskup Henryk Tomasik, w koncelebrze uczestniczyli również ks. prałat dr Robert Gołębiowski, ks. kanonik proboszcz naszej parafii Augustyn Rymarczyk oraz ks. Tomasz Herc. We mszy brały udział władze samorządowe wójt Teresa Fryszkiewicz, sekretarz gminy Marzena Pomarańska, radni, sołtysi, Koło Gospodyń Wiejskich z Bąkowca oraz wierni naszej parafii.

 

Ksiądz Biskup poświęcił dary złożone na ołtarzu i podziękował Bogu za tegoroczne plony. W tegorocznej Mszy dożynkowej uczestnicy Warsztatów Liturgicznych mogli zaprezentować zdobyte umiejętności podczas prób, wspaniałym śpiewem muzyki sakralnej. W podzięce za uroczystą mszę na ręce biskupa Tomasika, wójt Teresa Fryszkiewicz oraz sekretarz gminy Marzena Pomarańska przekazała kosz dożynkowy i kwiaty.