W niedzielę w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Bogucinie proboszcz parafii ks. kan. Bogdan Piwko oraz ksiądz Grzegorz Wrzochal, kapelan szwadronu Ziemi Kozienickiej z Garbatki-Letnisko wspólnie odprawili nabożeństwo w intencji poległych legionistów. 

– Dziś w naszej świątyni, parafii świętujemy 108. rocznicę walki legionów, żołnierzy, którzy walczyli o wolną ojczyznę, której na imię Polska. Walczyli o język nasz ojczysty. Żołnierze oddali to co mieli najcenniejsze, swoje życie. Są dla nas wzorem jak miłować swoją ojczyznę. – powitał zebranych w świątyni proboszcz parafii w Bogucinie ksiądz Bogdan Piwko.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele samorządu gminnego wójt Teresa Fryszkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur, komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie, Artur Leszczyński, radni gminy Garbatka-Letnisko, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Dawid Ruszczyk, przedstawiciele starostwa i rady powiatu Kozienice, sołectwa Brzustów, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Garbatce-Letnisku i Kozienic, Związku Piłsudczyków okręg ziemi radomskiej i lubelskiej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Kozienice i Pionki, pracownicy Zakładu Karnego w Żytkowicach, Nadleśnictwa Zwoleń. Symboliczny wymiar poniedziałkowej uroczystości podkreślony został również przez młodzież stowarzyszenia KARAN oraz uczniów PSP w Garbatce-Letnisko oraz Szkoły Drzewnej.

Po mszy, dalsza część tegorocznych obchodów odbyła się pod pomnikiem – mauzoleum w Żytkowicach. Po przywitaniu gości, przedstawieniu rysu historycznego głos zabrała wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz.

– 22 października 1914 r. to ważna data w historii gminy, na której terenach odbyła się największa bitwa w przyczółku dęblińskim wojsk Józefa Piłsudskiego. Gromadzimy się tu co roku, aby oddać zasłużony honor poległym w bitwie żołnierzom Legionów Polskich. Tu wśród nas leżą ci młodzi ludzie, którzy walczyli o wolną ojczyznę. Naszym obowiązkiem jest pamiętać i spotykać się w takich miejscach, aby odbyć cenną lekcję historii i przypomnieć sobie, jak ważne było to wydarzenie i jakie przyniosło skutki dla nas wszystkich w przyszłości. To dzięki takim bitwom polscy Legioniści utorowali nam drogę do wolności. – mówiła wójt, Teresa Fryszkiewicz

W trakcie uroczystości przedstawiciel Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odznaczył Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej wójt Gminy Garbatki-Letnisko, Teresę Fryszkiewicz oraz przewodniczącego Rady Gminy Garbatki-Letnisko, Włodzimierza Mazura.

Chwilę późnej przybyłe delegacje złożyły symboliczne, kwiaty, wiązanki oraz zapaliły znicze. Po zakończonej uroczystości na wszystkich czekała ciepła grochówka oraz wspólne ognisko.