Tradycyjnie uroczystości upamiętniające bitwę we wsi Molendy, walczących tam żołnierzy i poległych mieszkańców, władze gminy oraz mieszkańcy Garbatki-Letnisko, rozpoczęły od uroczystej Mszy świętej  w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Garbatce-Letnisko. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele organizacji wojskowych, szkół, środowisk kombatanckich oraz poczty sztandarowe.  Minuta ciszy pod pomnikiem O upamiętnienie wszystkich uczestników tragicznych wydarzeń we wsi Molendy oraz uczczenie minutą ciszy poprosił zebranych Wójt Garbatki-Letnisko Robert Kowalczyk. Wójt podziękował również wszystkim, za pamięć oraz przybycie na uroczystość.

 

Wójt Garbatki-Letnisko Robert Kowalczyk podziękował wszystkim za przybycie,poprosił również o uczczenie minutą ciszy pamięć poległym

Dziękuję wszystkim Państwu za to, że co roku jesteście z nami, by uczcić pamięć tych, którzy polegli w bitwie pod Molendami. Dziękuję za przybycie wszystkim przedstawicielom władz samorządnych, dziękuję pocztom sztandarowym, młodzieży , mieszkańcom Molend oraz Garbatki – Letnisko – mówił podczas uroczystości wójt Robert Kowalczyk.

 

Kwiaty złożyła sekretarz Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz,(od lewej) Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz Wójt Robert Kowalczyk 

 

Rys historyczny bitwy pod Molendami przedstawiła uczennica gimanzjum Oliwia Malec

 

Głos zabrał również żyjący uczestnik bitwy kapitan Eugeniusz Siwiec

 

 Asystę honorową sprawował 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki-Letnisko