Podczas zebrania dokonano oceny działalności stowarzyszenia w minionym rokui zatwierdzono plan działalności na 2016 rok, który będzie towarzyszył perspektywie dalszego rozwoju OSP. Wybrano na kolejne 5 lat Zarząd OSP w składzie: Prezes – Marian Krekora, Wiceprezes-Naczelnik – Michał Glegoła, Wiceprezes – Robert Grygiel, Sekretarz – Grzegorz Szajna, Skarbnik – Monika Kieliszek, Kronikarz – Albert Grygiel oraz Komisje Rewizyjną w składzie: Przewodniczący – Jacek Bańkowski, członek – Roman Gnyś, członek – Grzegorz Milcuszek.Ponadto Dh Paweł Kieliszek został wybrany opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.