Porządek zebrania:1.Otwarcie zebrania wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.2.Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Anielin.3.Sprawy różne. W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 16:15, dnia 31 marca 2022 r.Sołtys sołectwa Anielin /-/ Kazimierz Wit